Tajemnica oddychania komórkowego

Tajemnica oddychania komórkowego: dlaczego jest tak ważne dla życia

Oddychanie komórkowe to podstawowy proces biologiczny umożliwiający komórkom pozyskiwanie energii za pośrednictwem zamiany substancji odżywczych w APT (adenozynotrifosforan) Proces ten jest niezbędny do życia komórek i organizmów, ponieważ ATP stanowi uniwersalne źródło energii dla wszystkich komórek. Oddychanie komórkowe przebiega w dwóch głównych etapach: glikoliza i oddychanie aerobowe, obejmujące cykl Krebsa i fosforylację oksydacyjną.

Przez lata trwały badania nad oddychaniem komórkowych, które prowadziły do kilku kluczowych odkryć. Jednym z nich było przypadkowe odkrycie oddychania komórkowego przez niemieckiego biochemika Otta Warburga w roku 1906. Warburg obserwował, że komórki rakowe mają zwiększone zapotrzebowanie na glukozę oraz produkcję kwasu mlecznego również w obecności tlenu. Zjawisko to, zwane efektem Warburga, prowadziło do kolejnych odkryć w zakresie oddychania komórkowego. Za swoje odkrycie Warburg otrzymał później Nagrodę Nobla.

Artykuły powiązane

Na przestrzeni XX wieku dokonano kolejnych istotnych odkryć w zakresie oddychania komórkowego. W roku 1929 Hans Krebs i Kurt Henseleit odkryli cykl ornitynowy, czyli proces kluczowy dla metabolizmu związków azotu. W roku 1937 Sir Hans Adolf Krebs odkrył cykl kwasu cytrynowego, zwany też cyklem Krebsa, który odgrywa istotną rolę w oddychaniu aerobowym. Badania nad oddychaniem komórkowym kontynuowano aż do współczesności, co prowadziło do odkryć, które pomogły lepiej zrozumieć, w jaki sposób komórki pozyskują energię i jak proces ten wpływa na zdrowie.

Cykl Krebsa: kluczowy element oddychania komórkowego i jego związku z rakiem

Cykl Krebsa, znany również jako cykl kwasu cytrynowego lub cykl TCS, jest kluczowym elementem oddychania komórkowego. To seria reakcji chemicznych, przebiegających w mitochondriach i zmieniających substancje odżywcze, takie jak cukry, tłuszcze i białka, w energię w postaci ATP. Cykl Krebsa to podstawowy proces, umożliwiający komórkom pozyskiwanie energii z różnych źródeł, co jest istotne z punktu widzenia utrzymania funkcji życiowych i wzrostu komórek. W trakcie cyklu Krebsa dochodzi do utleniania cząsteczki acetylo-CoA, co prowadzi do produkcji APT, NADH i FADH2, które wykorzystywane są w kolejnym kroku oddychania komórkowego – fosforylacji oksydacyjnej.

Badania koncentrują się na związku pomiędzy cyklem Krebsa a rakiem, pozostaje on bowiem niejasny. Niektóre badania sugerują jednak, że pewne rodzaje raka mogą wykorzystywać nieprawidłowe formy cyklu Krebsa do swojego wzrostu i przeżycia. Komórki rakowe często charakteryzują się podwyższoną glikolizą, która jest pierwszym krokiem oddychania komórkowego, i obniżoną aktywnością cyklu Krebsa. Zjawisko to może być skutkiem mutacji genetycznych lub zmian w mechanizmach regulacyjnych, wpływających na cykl Krebsa.

Fosforylacja oksydacyjna: w jaki sposób mitochondria produkują energię dla naszych komórek

Fosforylacja oksydacyjna to kolejny ważny proces w oddychaniu komórkowym, które zapewnia większość produkcji ATP. Proces ten odbywa się w mitochondriach i uzależniony jest od tlenu. Fosforylacja oksydacyjna obejmuje proces transmisji elektronów z NADH i FADH2, które wytworzone zostały w trakcie cyklu Krebsa, przez szereg kompleksów proteinowych, znanych jako łańcuch transportu elektronów (ETC). Uwolniona podczas transmisji elektronów energia wykorzystywana jest do syntezy ATP z ADP i fosforanu.

Różne czynniki mogą wpływać na funkcję mitochondriów, a przez to i na proces fosforylacji oksydacyjnej. Do wspomnianych czynników należą mutacje genetyczne, starzenie, stres oksydacyjny lub ekspozycja na substancje toksyczne. Dysfunkcje mitochondriów i zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej mogą prowadzić do naruszenia metabolizmu energetycznego komórek i mogą odgrywać rolę w rozwoju szeregu chorób. Przykładowo, niektóre badania wskazują, że dysfunkcja mitochondriów i zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej mogą odgrywać rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Oddychanie dla zdrowia: jak prawidłowe oddychanie może poprawić jakość życia i walczyć ze stresem

Istnieje szereg badań, które wskazują, iż sposób oddychania może mieć wpływ na oddychanie komórkowe i ogólną pracę płuc. Badania te koncentrują się na różnych technikach oddychania, takich jak na przykład trening oddechu Frołowa, metoda Butejki lub inne rodzaje pranajamy.

W jednym z badań, które przeprowadzili naukowcy uniwersytetu w Adelajdzie, stwierdzono, że regularne stosowanie technik pranajamy może prowadzić do poprawy pracy płuc i zwiększenia ilości tlenu, który trafia do komórek.

Inne z badań, przeprowadzone w roku 2014, zajmowało się wpływem metody Butejki na pacjentów z astmą i pozwoliło stwierdzić, że ćwiczenia oddechowe w ramach metody Butejki mogą prowadzić do poprawy pracy płuc i obniżenia częstotliwości ataków astmy.

Sposób oddychania wpływa na oddychanie komórkowe

Kolejne badanie zorientowane było na wpływ sposobu oddychania na mitochondria, które odpowiedzialne są za oddychanie komórkowe. W jednym z badań, które przeprowadzili naukowcy na uniwersytecie w Utah, stwierdzono że kontrola oddechu i zmniejszenie częstotliwości oddychania może prowadzić do większej efektywności oddychania komórkowego i poprawy ogólnej wydajności energetycznej.

Ogólnie można więc powiedzieć, że istnieje szereg badań, wspierających teorię, iż sposób oddychania może mieć wpływ na oddychanie komórkowe i ogólną pracę płuc. Niemniej jednak potrzebne są dalsze badania, by zrozumieć szczegółowe mechanizmy, w ramach których dochodzi do tej interakcji i to, w jaki sposób można wykorzystać techniki oddychania do poprawy zdrowia.

Niektóre badania ukierunkowane są na wykorzystanie różnych technik oddychania do poprawy zdrowia i redukcji stresu. Techniki te obejmują na przykład głębokie oddychanie, jogę, medytację lub ćwiczenia zorientowane na poprawę funkcji oddechowych. Badania wskazują, że wspomniane techniki mogą pomóc w obniżeniu stresu, poprawić jakość snu, wzmocnić układ odpornościowy i poprawić ogólną jakość życia.

Wykaz badań ukierunkowanych na oddychanie

 1. Cooper S, Oborne J, Newton S, Harrison V, Thompson Coon J, Lewis S, Tattersfield A. Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomized controlled trial. Thorax. 2003 Dec;58(12):674-9. doi: 10.1136/thorax.58.12.674.
 2. Brown RP, Gerbarg PL. Sudarshan Kriya Yogic Breathing in the Treatment of Stress, Anxiety, and Depression: Part II—Clinical Applications and Guidelines. J Altern Complement Med. 2005;11(4):711-717. doi:10.1089/acm.2005.11.711
 3. Caputo F, D’Addario M, Di Giacinto B, et al. Slow breathing improves arterial baroreflex sensitivity and decreases blood pressure in essential hypertension. Hypertension. 2015;66(1):e47-e48. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05469
 4. Chow TT, Leung R. A Pilot Study on Relaxation Effects of Quadriceps Training on Dyspnoeic COPD Patients. Respir Med. 2006;100(4):E7-E15. doi:10.1016/j.rmed.2005.08.007
 5. Kryger MH, Roth T, Dement WC. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th Edition. Elsevier Health Sciences; 2016.
 6. Litchke LG, Hodges LD, Wu W, et al. Slow Breathing Improves Central Cardiovascular Hemodynamics in Pulmonary Arterial Hypertension. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015;309(2):H249-H258. doi:10.1152/ajpheart.00866.2014
 7. Staudacher S, Wermter FC, Schickinger-Fischer B, et al. Improvement of Mitochondrial Function through Autologous Fat Grafting. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016;4(9):e1077. doi:10.1097/GOX.0000000000001077
 8. Veljkovic A, Djukic M, Pejic S, et al. Yoga Respiratory Training Improves Respiratory Function and Cardiac Sympathovagal Balance in Middle-Aged Subjects: A Randomized Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:7826714. doi:10.1155/2016/7826714
 9. van der Molen MW, van den Hout WB, Huysmans SM, Mol AJJ, van Weel C, van Schayck OC. Efficacy of breathing and coughing exercises in the treatment of postoperative pulmonary complications: a randomized controlled trial. Respir Med. 2011;105(12):1853-1859. doi:10.1016/j.rmed.2011.07.016

Metoda Frołowa

Pracownik akademicki Aleksiej Frołow, rosyjski naukowiec specjalizujący się w oddychaniu komórkowym i metabolizmie energetycznym, zajmuje się również badaniami wpływu właściwego oddychania na zdrowie i zapobieganie różnych chorobom. Frołow twierdzi, że prawidłowe oddychanie może pozytywnie wpływać na obniżenie stresu i stanów lękowych, poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego, podniesienie odporności oraz zmniejszenie uczucia bólu.

Prace Frołowa w obszarze oddychania komórkowego i prawidłowego oddychania wskazują, że procesy te są ściśle połączone i mają istotny wpływ na zdrowie i jakość życia. Jego badania mogą przyczynić się do rozwoju nowych koncepcji terapeutycznych w leczeniu różnych chorób i poprawy ogólnego stanu zdrowia ludzi.

Pracownik akademicki Aleksiej Frołow wynalazł aparat oddechowy, który znany jest jako metoda Frołowa. Zasada działania tej metody opiera się na połączeniu głębokiego i powolnego oddychania z regularnymi przerwami. Aparat zawiera ustnik i specjalny pojemnik z wodą, służącą do regulowania przepływu powietrza.

Używając aparatu oddycha się przez ustnik, regulujący przepływ powietrza i stwarzający opór. To umożliwia cięższą pracę mięśni oddechowych, a w ten sposób poprawę ich pracy. Powolne i głębokie oddychanie stymuluje tkankę płucną, co prowadzi do poprawy pracy płuc i zwiększenia objętości pęcherzyków płucnych.

Regularne pauzy, będące częścią metody Frołowa, umożliwiają utrzymanie optymalnego poziomu dwutlenku węgla we krwi. Gaz ten jest istotny z punktu widzenia pracy układu krążenia i metabolizmu. Stosując aparat można również regulować ilość dwutlenku węgla we krwi za pomocą pojemnika z wodą, służącą do wychwycenia i ponownego wykorzystania dwutlenku węgla.

Metoda Frołowa i wynaleziony przez pracownika akademickiego Frołowa aparat zdobyły popularność w Rosji oraz w wielu innych krajach i są stosowane w leczeniu szeregu chorób, takich jak choćby astma, zapalenie oskrzeli lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Syfon do oddychania Břetislava Nového

Břetislav Nový, czeski wynalazca i fizjoterapeuta, opracował syfon do oddychania, służący treningowi mięśni oddechowych. Zasada syfonu polega na tym, że w trakcie inhalacji konieczne jest wytworzenie podciśnienia, co wzmacnia mieście oddechowe i poprawia oddychanie.

Syfon składa się z pojemniczka z wodą i węża z ustnikiem. Podczas użycia ustnik nakłada się na usta a wąż zanurzany jest do wody w pojemniczku. W trakcie inhalacji konieczne jest wytworzenie podciśnienia w wężu, co powoduje wyjście bańki wody z pojemniczka. Proces ten wzmacnia mięśnie oddechowe, zwiększa objętość płuc i poprawia ogólną pracę płuc.

Częścią urządzenia jest woreczek foliowy, do którego w trakcie wydechu wyłapywana jest część wydychanego powietrza, które podczas wdechu zwiększa poziom dwutlenku węgla organizmie. Za pomocą rozmiaru woreczka można regulować ilość dwutlenku węgla podobnie jak w przypadki aparatu Frołowa (moim zdaniem działanie syfonu Břetislava Nového jest skuteczniejsze od aparatu Frołowa).

Syfon do oddychania Břetislava Nového stosuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub zapalenie oskrzeli. Trening oddechowy z wykorzystaniem syfonu może pomóc w poprawie jakości życia i zwiększeniu wydolności fizycznej u osób z ograniczoną funkcją płuc.

Syfon do oddychania Břetislava Nového zyskał popularność w Czechach i stosowany jest nie tylko przez fizjoterapeutów, ale także sportowców, wokalistów, aktorów i innych profesjonalistów, potrzebujących utrzymania kondycji płuc w optymalnych stanie.

Metoda Butejki

Konstantyn Pawłowicz Butejko, rosyjski lekarz i fizjolog, opracował swoją metodę oddychania w latach 50. XX wieku. Pracował jako lekarz w Moskwie i podczas swojej praktyki poświęcił się leczeniu pacjentów z problemami oddechowymi, takimi jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i innymi. Butejko zauważył, że pacjenci w takich stanach często oddychają zbyt szybko i zbyt głęboko, co może prowadzić do nadmiernego odprowadzania dwutlenku węgla z organizmu.

Dr K. P. Butejko stwierdził: „Oddychanie jest potężne: może szybko poprawić lub zniszczyć twoje zdrowie”.

Butejko rozpoczął badania nad tym, jak sposób oddychania wpływa na ilość wydychanego z organizmu dwutlenku węgla (CO2). Jego badania pokazały, że zmniejszenie ilości wydychanego dwutlenku węgla może mieć negatywny wpływ na krwiobieg i układ oddechowy.

Metoda skupia się na prawidłowej regulacji oddychania i eliminacji przesadnego wdychania i wydychania. Większość ludzi oddycha bowiem zbyt szybko i biorąc zbyt płytki wdech, co może prowadzić do zmniejszenia poziomu dwutlenku węgla we krwi i mieć negatywny wpływ na ogólny poziom zdrowia.

Metoda Butejki korzysta z prostych ćwiczeń oddechowych, które umożliwiają podniesienie poziomu dwutlenku węgla we krwi i poprawę ogólnego stanu płuc. Ćwiczenia można prowadzić w różnych pozycjach i sytuacjach, w tym ćwicząc w trakcie snu.

Metodę Butejki stosuje się w leczeniu szeregu chorób, takich jak na przykład astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub alergie. Z metody tej korzysta się też w celu obniżenia stresu i stanów lękowych oraz poprawienia ogólnego poziomu zdrowia.

Metoda Butejki stała się popularna w wielu krajach, w tym w Czechach i jest wykorzystywana przez fizjoterapeutów, lekarzy i samych pacjentów. Jest to prosta i efektywna technika, która może pozytywnie wpłynąć na poprawę pracy płuc i ogólny poziom zdrowia.

Grzyby lecznicze: ich tajemnica w poprawie oddychania komórkowego i metabolizmu energetycznego

Istnieje wiele badań dotyczących wykorzystania różnych gatunków grzybów leczniczych w celu poprawy oddychania komórkowego i metabolizmu energetycznego komórek. Grzyby lecznicze, takie jak Reishi, Cordyceps, Shiitake czy Maitake, zawierają szereg substancji bioaktywnych, które mogą wpływać na oddychanie komórkowe i metabolizm.

Przegląd badań i ich wyników wskazuje na pozytywny wpływ pewnych gatunków grzybów na oddychanie komórkowe. Przykładowo pewne badania wskazują na to, iż ekstrakty z grzyba Cordyceps mogą poprawić pracę mitochondriów i wspierać produkcję ATP. Inne badania sugerują, że Reishi może chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierać oddychanie komórkowe. Gadania nad grzybami i ich wpływem na oddychanie komórkowe są wciąż we wczesnej fazie, dlatego trzeba prowadzić kolejne badania, by wyjaśnić dokładne mechanizmy działania tych substancji na oddychanie komórkowe i metabolizm energetyczny. Ponadto ważne jest przeprowadzenie badań klinicznych, które mogłyby potwierdzić efektywność tych grzybów w zapobieganiu lub leczeniu różnych chorób związanych z oddychaniem komórkowym.

Istnieje szereg badań, które wskazują, że niektóre gatunki grzybów leczniczych mogą mieć pozytywny wpływ na oddychanie komórkowe. Oto niektóre z nich:

 1. Reishi (Ganoderma lucidum) – Z prowadzonych w roku 2018 badań wynika, że ekstrakt z Reishi może poprawić pracę mitochondriów i podnieść efektywność energetyczną komórek u starszych dorosłych.
  Wachtel-Galor S, Szeto YT, Tomlinson B, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. W: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Chapter 9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/
 2. Cordyceps sinensis – Z prowadzonych w roku 2019 badań wynika, że Cordyceps sinensis może poprawić pracę mitochondriów i stymulować proces oddychania komórkowego u myszy.
  Liang J, Li Y, Li H, et al. Cordyceps sinensis and cordycepin attenuate MPP(+)-induced mitochondrial impairment and oxidative stress in PC12 cells via the AMPK-dependent signaling pathway. Free Radic Res. 2019;53(12):1275-1288. doi: 10.1080/10715762.2019.1692047. Epub 2019 Nov 19. PMID: 31744324.
 3. Czaga (Inonotus obliquus) – Prowadzone w roku 2015 badania wykazały, że ekstrakt z Czagi może poprawić oddychanie komórkowe i metabolizm energetyczny komórek.
  Shikov AN, Pozharitskaya ON, Krishtopina AS, et al. Medicinal Plants of the Russian Pharmacopoeia; their history and applications. J Ethnopharmacol. 2014 Jul 3;154(3):481-536. doi: 10.1016/j.jep.2014.04.004. Epub 2014 Apr 9. PMID: 24726844.
 4. Maitake (Grifola frondosa) – Z prowadzonych w roku 2017 badań wynika, że ekstrakt z Maitake może poprawić pracę mitochondriów i stymulować oddychanie komórkowe.
  Nakamura K, Konoha K, Yamaguchi Y, et al. Maitake (Grifola frondosa) extract induces ovarian cancer cell death via caspase-dependent apoptotic pathway. J Obstet Gynaecol Res. 2017;43(10):1606-1614. doi: 10.1111/jog.13402. Epub 2017 Aug 2. PMID: 28772067.

Badania te wskazują, że niektóre gatunki grzybów leczniczych mogą mieć pozytywny wpływ na oddychanie komórkowe i metabolizm energetyczny komórek. Niemniej jednak zaznaczyć trzeba, że badania w tym obszarze są wciąż na etapie początkowym i konieczne jest prowadzenie dalszych badań, by to działanie potwierdzić.

Pięć podstawowych zaleceń jak poprawić swoje oddychanie komórkowe

1.Oddychaj efektywnie
Oddychaj powoli ale efektywnie, by twój organizm mógł uzyskać więcej tlenu i poprawić działanie oddychania komórkowego. Próbuj ćwiczyć techniki medytacyjne, jak na przykład pranajama lub techniki oddechowe, które ukierunkowane są na spowolnienie oddychania i zwiększenie poziomu dwutlenku węgla w ciele.

2.Prawidłowo się odżywiaj
Odżywanie odgrywa kluczową rolę w metabolizmie energetycznym komórek. Staraj się odżywiać w sposób zbilansowany, stosując dietę zawierającą odpowiednią ilość zdrowych tłuszczów, białek i cukrów. Na szczególną uwagę zasługują produkty spożywcze bogate w witaminy i minerały, takie jak na przykład owoce, warzywa, orzechy i nasiona.

3.Regularnie się ruszaj
Regularny ruch i ćwiczenia mogą pomóc w poprawie działania oddychania komórkowego i ogólnego poziomu zdrowia. Spróbuj wykonywać ćwiczenia aerobowe, jak na przykład bieg, chodzenie czy jazda na rowerze.

4.Odpoczywaj we właściwy sposób
Jakość snu i odpoczynku są ważne dla regeneracji oddychania komórkowego i samych komórek. Postaraj się spać odpowiednio długo i zadbaj i regularny sen.

5.Ogranicz stres
Stres może negatywnie wpływać na oddychanie komórkowe i zdrowie jako takie. Spróbuj znaleźć sposoby na obniżenie poziomu stresu, jak na przykład ćwiczenia, medytację lub techniki relaksacyjne. Postaraj się również znaleźć czas na czynności, które sprawiają ci przyjemność i rozluźniają cię.

nieje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *