CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może zapłacić sprzedawcy cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:

  • gotówką w przypadku płatności przy odbiorze w miejscu określonym w zamówieniu przez kupującego. Cena w przypadku płatności przy odbiorze na miejscu wynosi 39 zł (W przypadku zamówienia w wartości ponad 210 zł jest płatność przy odbiorze na miejscu bezpłatna)
  • przelewem na konto sprzedawcy nr 2301312226/2010, prowadzone w spółce Fio banka (zwane dalej „konto sprzedawcy”);
  • za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem bramki płatności GoPay
  • Koszty dostawy za pośrednictwem Czeskiej Poczty wynoszą 18,30 zł(W przypadku zamówienia w wartości ponad 210 zł jest dostawa bezpłatna)

Wraz z ceną sprzedaży kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy także kosztów związanych z pakowaniem oraz dostawą towarów w uzgodnionej stawce. O ile nie stanowiono wyraźnie inaczej, cena sprzedaży oznacza dalej także koszty związane z dostawą towarów.

W przypadku płatności gotówką albo płatności na miejscu jest cena sprzedaży płatna podczas odbioru towarów. W przypadku płatności przelewem jest cena sprzedaży płatna w ciągu15 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku płatności przelewem kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży wraz z podaniem podczas dokonywania płatności symbolu zmiennego. W przypadku płatności przelewem zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedaży jest spełniony w chwili zapisania kwoty na konto sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności, jeżeli kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.5), do wymagania zapłaty całej ceny sprzedaży jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego.

Wszelkie rabaty z ceny towarów udzielone przez sprzedawcę kupującemu nie mogą być łączone.

Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli tak określają ogólne obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę VAT odnośnie płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy – fakturę VAT kupującemu po dokonaniu płatności ceny towaru i prześle ją drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.