Ochrona danych osobowych była, jest i będzie dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Przetwarzamy tylko ściśle niezbędne dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest konieczne. Zapoznaj się z tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i jak je chronimy. Poniżej można znaleźć zasady, zgodnie z którymi traktujemy i zajmujemy się kontaktami, nie tylko w związku z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

KTO JEST ADMINISTRATOREM

Jesteśmy zespołem spółki PHARMACOPEA CZ s.r.o, REGON: 03177084, prowadzonej przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem referencyjnym C 227896, która reprezentuje PHARMACOPEA LTD EC1V4PW Londyn, St. John Street 145-157, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako członek zarządu.
W odniesieniu do Twoich danych osobowych zajmujemy stanowisko administratora: ustalamy, w jaki sposób będą dane osobowe przetwarzane i w jakim celu, przez jak długi okres i wybieramy inne podmioty przetwarzające, które będą nam pomagać z przetwarzaniem.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@superionherbs.pl Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam sam powierzysz, z następujących powodów (w celu spełnienia następujących celów):

Świadczenie usług, wysyłanie zamówionych towarów, realizacja umowy, organizowanie webinarów, szkoleń

imię i nazwisko,
adres mailowy
numer telefonu
adres pocztowy
dane rachunku (nazwa spółki, REGON, NIP, numery kont bankowych)
ewentualnie inne dane w zależności od świadczonej usługi.
Danych osobowych dotyczących adresu pocztowego oraz danych rachunku potrzebujemy w celu realizacji umowy.

Adresu mailowego potrzebujemy w celu wytworzenia i przesłania dostępu od aplikacji i interfejsu sieciowego.

Księgowość
Jeżeli zamówisz niektóry z naszych produktów, potrzebujemy twych danych osobowych (dane rachunku) w celu przestrzegania ustawowych obowiązków dotyczących wystawiania i rejestracji dokumentów podatkowych.

Marketing – wysyłanie spersonalizowanych biuletynów (prawnie uzasadniony interes / zgoda)
Twych danych osobowych (email oraz imię i nazwisko), informacje o płci, o tym na co klikasz w emailach i kiedy je najczęściej otwierasz, używamy w celach marketingu bezpośredniego – wysyłanie komunikacji biznesowej. Nie chcemy przesyłać ci ulotek, które cię nie interesują. Dlatego obserwujemy, czy interesują cię nasze emaile, i za pomocą tego, na co klikasz w emailach, staramy się dostosować ich treść.

Jeżeli jesteś naszym klientem, dostrzegamy naszego prawnie uzasadnionego interesu przesyłać ci biuletyny dostosowane do twych potrzeb przez okres najwyżej 5 lat od chwili ostatniego zamówienia.

Jeżeli od nas otrzymujesz bezpłatną edukację (e-book, webinar lub jego nagranie) albo rejestrujesz się do odbioru nowości na blogu, będziemy ci przesyłać nasze biuletyny na podstawie twej zgody przez okres 5 lat od chwili jej wyrażenia.

W obu przypadkach możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynów przez jedno kliknięcie w każdym otrzymanym emailu. Nie będziemy się na ciebie gniewać. Masz do tego prawo.

Zaawansowany marketing oparty na zgodzie
Możemy używać twego adresu poczty elektronicznej tylko na podstawie Twej zgody, na przykład w celach remarketingu i kierowania reklam na Facebooku przez okres najwyżej 3 lat od chwili wyrażenia zgody. Zgodę możesz oczywiście kiedykolwiek wycofać za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy na czas trwania przedawnienia, jeżeli ustawa nie przewiduje dłuższego czasu do ich przechowania albo nie przewidzieliśmy inaczej w konkretnych przypadkach.

PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Do Twoich danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy i współpracownicy, którzy są związani zasadą poufności i przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Wszystkim nam chodzi o to samo i o twe dane dbamy jak o nasze własne.

Większość operacji przetwarzania obsługujemy sami w zakresie naszych aplikacji i nie musimy angażować stron trzecich.

W celu zapewnienia częściowych operacji przetwarzania, których nie jesteśmy w stanie zapewnić sami, wykorzystujemy usług i aplikacji podmiotów przetwarzania specjalizujących się na przetwarzanie i będących w zgodzie z RODO.

Wszystkie zaangażowane podmioty przetwarzania są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych tak samo jak my i zobowiązali się nam do tego przez swe oświadczenie albo umowę.

Chodzi przede wszystkim o dostawców z zakresu: infrastruktury serwerów, bezpieczeństwa oraz księgowości.
Dalej korzystamy z usług Google Analytics, w razie Twej zgody także Facebook pixel w celu kierowania reklam.

Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się do korzystania z innych aplikacji albo podmiotów przetwarzania w celu ułatwienia albo usprawnienia przetwarzania. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku podczas wyboru wprowadzimy na podmioty przetwarzania co najmniej takie same wymogi bezpieczeństwa i jakości przetwarzania jak na na nas samych.

IP, pliki cookies (ciasteczka) oraz inne identyfikatory online

Podczas przeglądania naszej witryny internetowej rejestrujemy twój adres IP, ile czasu spędzisz na stronie, z której strony dotrzesz oraz czy przyjdziesz dzięki któremuś z naszych partnerów stowarzyszonych. Wykorzystywanie ciasteczek w celu śledzenia ruchu w witrynie, partnerów stowarzyszonych oraz dostosowywanie wyświetlania witryny internetowej dostrzegamy jako nasz prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ wierzymy, że dzięki temu możemy ci zaoferować jeszcze lepsze usługi.

Ciasteczka w celu kierowania reklam będą przetwarzane tylko na podstawie Twej zgody. Naszą witrynę internetową można przeglądać także w trybie, który nie umożliwia zbierania danych osobowych. Używanie ciasteczek możesz wyłączyć na swoim komputerze.

Kogo używamy do przetwarzania?
Usługi Google Analytics, świadczone przez spółkę Google Inc., z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zgromadzone pliki ciasteczek są następnie przechowywane przez spółkę Google Inc. zgodnie z Polityką prywatności.

Usługi Facebook Pixel, świadczone przez spółkę Google Inc., z siedzibą w 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zgromadzone pliki ciasteczek są następnie przechowywane przez spółkę Facebook Inc. zgodnie z Polityką prywatności.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chronimy dane osobowe w najszerszym możliwym zakresie za pomocą nowoczesnych technologii, które odpowiadają poziomowi rozwoju technicznego. Chronimy je tak, jak gdyby były nasze własne. Podjęliśmy i utrzymujemy wszystkie możliwie (aktualnie znane) działania techniczne i organizacyjne, które zapobiegają nadużyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Twoich danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Dane przetwarzamy w Unii Europejskiej albo w państwach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i przestrzegają warunki EU-U.S. Privacy Shield.

TWOJE PRAWA

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W razie chęci skorzystania z tych praw prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila: info@superionherbs.cz

Masz prawo do informacji, które jest już zrealizowane przez niniejsze strony informacyjne obejmujące zasady przetwarzana danych osobowych.
Dzięki prawu do dostępu możesz nas kiedykolwiek poprosić i my powiadomimy cię w terminie do 30 dni o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Z tego prawa możesz skorzystać bezpłatnie, do 3 zapytań rocznie. Dodatkowe zapytania zostaną objęte opłatą w wysokości 500 zł za jedno zapytanie.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania możesz skorzystać, jeżeli podejrzewasz, że przetwarzamy Twoje niedokładne dane, że przetwarzamy dane bezprawnie, jednak nie chcemy wszystkich danych usunąć, albo jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Możesz ograniczyć skalę danych osobowych albo cel przetwarzania. (Na przykład przez rezygnację z subskrypcji biuletynów ograniczasz cel przetwarzania do wysyłania komunikacji biznesowej.)

Prawo sprzeciwu
Jeżeli podejrzewasz, że przetwarzamy dane osobowe bezprawnie.

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli chciałbyś swe dane osobowe zabrać i przenieść do kogoś innego, będziemy postępować tak samo jak podczas skorzystania z prawa dostępu – tylko z tą różnicą, że dostarczymy ci informacje w formie nadającej się do odczytu maszynowego. W tym przypadku potrzebujemy co najmniej 30 dni.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Następnym twym prawem to prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Nie chcemy o tobie zapomnieć, jednak jeżeli będziesz sobie tego życzyć, takie prawo ci przysługuje. W takim przypadku usuniemy wszystkie twe dane osobowe z naszego systemu i z systemów wszystkich częściowych podmiotów przetwarzania oraz kopii zapasowych. Do zapewnienia prawa na usunięcie danych osobowych potrzebujemy 30 dni.

W niektórych przypadkach jesteśmy związani ustawowym obowiązkiem, na przykład musimy rejestrować wystawione faktury VAT przez okres wskazany przez ustawę. W takim przypadku usuniemy wszystkie takie dane osobowe, które nie podlegają innej ustawie. O zakończeniu usuwania poinformujemy cię za pośrednictwem emaila.

Skarga do organu ochrony danych osobowych
Jeżeli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów prawa, przysługuje ci prawo w każdej chwili wznieść skargę do organu ochrony danych osobowych. Ucieszymy się, jeżeli o takim podejrzeniu poinformujesz najpierw nas, abyśmy z nim mogli coś zrobić i naprawić możliwe naruszenie.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynów oraz komunikacji biznesowej
Wysyłamy do Ciebie emaile zawierające inspirację, artykuły albo produkty i usługi, jeżeli jesteś naszym klientem albo jeśli od nas otrzymałeś bezpłatną edukację, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz zrezygnować z subskrypcji, używając linku rezygnacji w każdym emailu.
W innych przypadkach (na przykład w przypadku rejestracji w celu subskrypcji nowości) przesyłamy je tylko na podstawie Twej zgody. We wszystkich przypadkach możesz zrezygnować z subskrypcji naszym emailów naciskając na link rezygnacji w każdym wysłanym emailu.

POUFNOŚĆ

Chcielibyśmy Cię upewnić, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy będą przetwarzać Twojewoje dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych oraz środków zabezpieczenia, których publikacja naraziłaby zabezpieczenie Twoich danych osobowych.

Niniejsze zasady przetwarzania obowiązują od 01.05.2018.