* Podane poniżej opinie wyrażają osobiste doświadczenia osób stosujących produkt. Produkty mogą oddziaływać różnie na różne osoby, nie gwarantujemy ich skuteczności. Podane poniżej fakty nie stanowią oświadczeń spółki Pharmacopea CZ s.r.o. i nasza spółka nie ponosi za nie odpowiedzialności.