Ikigai: powód, by rano wstawać z łóżka z entuzjazmem

Zdaniem Japończyków ikigai odpowiada na pytanie: jak wieść satysfakcjonujące i celowe życie, odkryć własne „ikigai”.

Czym jednak jest ikigai i jak można je znaleźć?

Ikigai to pojęcie, które od wieków głęboko zakorzenione jest w tkance kulturowej Japonii. W tłumaczeniu oznacza ono „powód do życia”, ale jego znaczenie wykracza daleko poza to dosłowne tłumaczenie. W rzeczywistości ucieleśnia ono sposób życia, filozofię, którą Japończycy przyjęli instynktownie, bez ostentacyjnego okazywania dumy czy samouwielbienia.

Chociaż zachodnie wyobrażenie ikigai często utożsamiane jest z zawodowym „sweet spotem”, jest to błędne określenie, ponieważ ikigai wymyka się wszelkim granicom i uwarunkowaniom. Jest to koncepcja holistyczna i wszechogarniająca, wykraczająca poza wszelkie ramy.

Oczywiste jest, że dążenie do osiągnięcia ikigai to ogólny sposób na życie, któremu towarzyszą praktyczne instrukcje, których nie powinieneś ignorować. To droga samopoznania, wymagająca od nas odbycia podróży w głąb siebie i odnalezienia celu, który nada życiu sens i siłę.

W swojej dosłownej formie, termin „iki” odnosi się do koncepcji życia lub bycia żywym, podczas gdy „kai” (wymawiane w tym przypadku jako „gai”) tłumaczyć można, jako wartość, płodność lub skuteczność.

Ikigai napisane japońską hiraganą

Ikigai napisane japońskim kanji

Warto zauważyć, że „kai” ma silną konotację wyzwania. W połączeniu z pasją sugeruje, że dążenie do niej wymaga znacznego wysiłku i determinacji. Dlatego dosłowne tłumaczenie może nie oddawać w pełni głębi i znaczenia tego pojęcia. W związku z tym zaproponowano wiele tłumaczeń, z których wszystkie uważa się za trafne:

 • Powód do życia
 • cel życia
 • powód istnienia
 • smysl života
 • sens życia
 • powód, by rano wstać z łóżka
 • dlaczego warto żyć
 • szczęście bycia
 • raison d’etre
 • i tak dalej…

Jakie są korzyści z ikigai?

Ikigai nie jest celem, raczej ścieżką, sposobem na życie i podróż. Dlatego korzyści z podążania za swoim ikigai są nieograniczone. Każdy dzień spędzony na podążaniu za swoją pasją jest dniem, który ma wielką wartość, jest kluczem do spełnionego życia.

W bardziej praktycznym ujęciu, twoje ikigai służy jako siła sprawcza twoich działań i nadaje ci cel. Inspiruje cię do budzenia się każdego ranka i dążenia do czegoś ponad przyziemność i status quo. Ikigai daje ci możliwość prowadzenia bardziej satysfakcjonującego i pełnego spełnienia życia.

Torii jako symbol ikigai

Lepsze samopoczucie i szczęście

Dążenie do realizacji swojego ikigai może mieć głęboki wpływ na ogólne samopoczucie i szczęście. Poczucie konkretnego celu w życiu może dać ci kierunek i spełnienie, co może być niesamowicie ubogacające.

Większa motywacja

Kiedy robisz coś, co jest zgodne z twoim ikigai, prawdopodobnie będziesz czuć się bardziej zmotywowany i zaangażowany. To może pomóc w utrzymaniu koncentracji i zaangażowania w realizację swoich celów.

Zmniejszenie stresu i poprawa stanu zdrowia

Kiedy robisz coś, co jest zgodne z twoim ikigai, prawdopodobnie będziesz czuć się mniej zestresowany i bardziej zrelaksowany. Realizowanie swojej pasji może być formą dbania o siebie i może pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Ludzie, którzy mają poczucie celu w życiu, częściej żyją dłużej, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i rzadziej zapadają na choroby przewlekłe.

Badania sugerują, że oprócz korzyści związanych z relaksem, angażowanie się w działania twórcze, takie jak malowanie, rysowanie czy rzeźbienie, może mieć również korzyści dla zdrowia fizycznego. Tworzenie może przykładowo obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu związanego ze stresem. Obniżenie poziomu kortyzolu może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego, który wiąże się z szeregiem chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca czy zapalenie stawów.

Czy ikigai to sekret długowieczności?

Uważa się, że ikigai może przynieść nie tylko szczęście, ale i długowieczność – szansę na dłuższe życie. Oczywiście, nie ma gwarancji, że uda się przekroczyć długość życia takich czcigodnych osób jak Kama Chinen Okinawi, który dożył 115 lat. Jednak mieszkańcy japońskiej Okinawy zdają się wierzyć, że posiadanie silnego poczucia celu w życiu jest kluczowe dla długiego i dostatniego życia.

Okinawa ma jedną z największych na świecie populacji stulatków i jest tzw. „niebieską strefą”, jednym z niewielu miejsc na świecie z ponadprzeciętnym wskaźnikiem długowieczności. Mieszka tu „najstarsza żyjącą populacja kobiet na świecie”, jak mówi w swoim TED Talku, Jak dożyć ponad setki, redaktor National Geographic, Dan Buettner.

Buettner vysvětluje, že strava a společnost jsou sice zásadními faktory, které přispívají ke zdraví a dobré kondici Okinawanů, ale je tu ještě něco navíc. Je tu neuchopitelný prvek, vnitřní pohnutka, hluboký smysl pro cíl, kterému říkáme ikigai.

Buettner wyjaśnia, że choć dieta i społeczeństwo są podstawowymi czynnikami wpływającymi na zdrowie i dobre samopoczucie Okinawczyków, to jest jeszcze coś więcej. Jakiś nieuchwytny element, wewnętrzny napęd, głębokie poczucie celu, które nazywamy ikigai.

Dan Buettner mówi, że wielu Okinawczyków, w ogóle starszych ludzi, nigdy tak naprawdę nie przechodzi na emeryturę. Pracują. Nie dlatego, że muszą. Pracują, bo chcą. Robiąc to, zachowują aktywny umysł, ciało i duszę.

Wystarczy zapytać Okinawczyków, a powiedzą ci, że powodem, dla którego żyją tak długo, jest to, że tak długo ŻYJĄ.

Inne badania wykazują podobne wnioski, które sugerują, że ikigai jest związane z długowiecznością:

Czy każdy ma ikigai?

W kulturze japońskiej panuje powszechne przekonanie, że pojęcie ikigai właściwe jest w odniesieniu do wszystkich osób. Z natury jest ono unikalne dla każdej osoby w oparciu o jej osobiste wartości i przekonania. Ideologia ta sugeruje, że osiągnięcie satysfakcjonującego życia oparte jest na osobistej refleksji. Objawia się poprzez różne kanały, takie jak sens, satysfakcja, poczucie własnej wartości, moralność i szczęście.

By zrozumieć istotę ikigai, pomocne może okazać się rozważenie go z filozoficznego punktu widzenia. Dokładniej mówiąc, jako spersonalizowanej filozofii, która jest zgodna z twoimi wartościami i przekonaniami.

Cele lub zadania nie stanowią głównego zainteresowania ikigai. Zamiast tego, chodzi o ciągły, iteracyjny proces odkrywania siebie i wzrostu. Punktem centralnym jest tutaj podróż, nie zaś ostateczny jej cel. To kręta ścieżka, która nigdy się nie kończy, lecz przekształca się i rośnie wraz z tobą.

W tym, że nie ma z góry ustalonych lub standardowych podejść do jej znalezienia można porównać ją do złożoności życia. Do dyspozycji masz najczęściej cały wachlarz opcji. By skutecznie poruszać się po tych ścieżkach, musisz polegać na swoich pasjach.

Nie chodzi o cel podróży. Chodzi o samą podróż.
Ralph Waldo Emerson

Ostatecznie, to do ciebie należy zdefiniowanie własnej wersji ikigai. Może ono być tak ogromne lub uproszczone, jak tylko zechcesz. Przyjmij tę koncepcję i żyj w zgodzie ze swoją własną wersją. Wtedy możliwe jest przekroczenie ograniczeń i granic, by osiągnąć satysfakcjonujące i pełne sensu życie.

Jak znaleźć swoje ikigai?

Odnalezienie swojego ikigai wiąże się z podróżą w głąb siebie, podczas której odkrywasz swoje pasje, wartości, mocne strony i umiejętności. To stale rozwijająca się przygoda, charakteryzująca się płynnością i zmianami. Wymaga czasu i cierpliwości, by odkrywać i eksperymentować, aż znajdziesz to, co gra ci w duszy. Poświęcając czas i wysiłek, możesz znaleźć swoje ikigai i żyć życiem pełnym celu i spełnienia.

Istnieje nieskończona liczba dróg do samorealizacji i odkrycia. W tym względzie można przyjąć jedno z dwóch znanych podejść do odkrywania celu w życiu: podejście holistyczne i pragmatyczne.

Bez względu na różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami, znaczenie samoświadomości i introspekcji pozostaje wspólnym punktem wyjścia do rozpoczęcia podróży w kierunku samorealizacji dla obu podejść.

Holistyczna droga do odnalezienia swojego ikigai

W zasadzie holistyczne podejście do znalezienia swojego ikigai pomaga odkryć wzajemne powiązania między różnymi aspektami życia, w tym stanami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Takie podejście zachęca do szerszego spojrzenia na życie, podkreślając znaczenie harmonizowania różnych jego aspektów.

Jak wyobraża sobie Marc Winn na poniższym diagramie Venn, zachodnia wizja tej koncepcji obejmuje podejście holistyczne. Obraz ilustruje, jak cztery odrębne wymiary twojego życia mogą się pokrywać i identyfikować w centrum, twoim sweet spocie.

Ważne jest jednak uświadomienie sobie, że podczas gdy ramy przedstawione na ilustracji mogą dokładnie reprezentować twoje ikigai, znaczenie każdego obszaru może się znacznie różnić. Powinieneś też wiedzieć, że poza pierwszym wymiarem, „Rób to, co kochasz”, żaden z pozostałych obszarów nie jest tak naprawdę niezbędny do osiągnięcia ikigai.

 • Pasja: Rób to, co kochasz
 • Zawód: Rób to, w czym jesteś dobry
 • Misja: Rób to, czego potrzebuje świat
 • Powołanie: Rób to, za co możesz otrzymać wynagrodzenie

Krok 1: Pasja – rób to, co kochasz

Ten wymiar obejmuje pasje, zainteresowania i hobby, które przynoszą ci radość i spełnienie w życiu. Zaangażowanie w działania, które naprawdę kochasz, może prowadzić do poczucia energii i motywacji. To z kolei przekłada się na wzrost wydajności. Dlatego ważne jest, by zidentyfikować działania, które naprawdę rezonują z tobą i przynoszą ci poczucie radości.

Mówiąc prościej, jakie są twoje pasje lub co lubisz robić najbardziej? Zwróć uwagę na nacisk na słowo „robić”.

Znajdź swoją pasję w życiu, by znaleźć swoje ikigai.

Krok 2: Zawód – rób to, w czym jesteś dobry

Ten wymiar reprezentuje twoje unikalne umiejętności, talenty i zdolności, które wyróżniają cię na tle innych. Kluczowe jest zrozumienie swoich obszarów specjalizacji i naturalnych skłonności, które pomogą ci realizować twoje pasje i cel w życiu.

Niezależnie od tego, czy jest to gra na instrumencie, przemawianie publiczne, czy organizowanie imprez, możesz włączyć swoje talenty i umiejętności do swojego ikigai.

Ponadto, to w czym jesteś dobry może być również częścią twojego zawodu. Na przykład, możesz mieć talent do sprzedaży, marketingu, doradztwa itp.

Bez względu na to, na czym zdecydujesz się skupić, ważne jest, by poświęcać się doskonaleniu swoich umiejętności, opanowaniu talentów i rozwijaniu swojego celu.

Krok 3: Misja – rób to, czego potrzebuje świat

Jakie zmiany chcesz wprowadzić w świecie? Jakie cele i wartości są ci bliskie? Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w funkcjonowaniu świata? Jeżeli tak, zastanów się, jak możesz rozpocząć swoją życiową misję.

Warto jednak zauważyć, że termin „świat” interpretować można na wiele sposobów. Albo dosłownie jako miliony ludzi, albo bardziej liberalnie jako tylko jedną osobę – siebie samego. W końcu to, czego naprawdę wymaga świat, to dążenie do swojego ikigai. Teoretycznie, wszystko inne powinno trafić na swoje miejsce.

Krok 4: Powołanie – rób to, za co możesz otrzymać wynagrodzenie

Czwarty wymiar holistycznej ścieżki może być najtrudniejszy do osiągnięcia. Jednak łącząc swoje umiejętności, zainteresowania, wartości i wymagania finansowe, możesz odkryć idealną ścieżkę kariery, która zapewni ci stabilność finansową i sukces. Uzyskanie wynagrodzenia za wykorzystanie swoich talentów i pasji, by świat stał się lepszy, jest bowiem nie tylko satysfakcjonujące, ale także zapewni ci utrzymanie, co czyni go najsłodszym ze wszystkich sweet spotów.

Należy pamiętać, że do tej kategorii zalicza się również wolontariat, czy podejmowanie obowiązków takich jak opieka nad rodziną bez wynagrodzenia.

Pragmatyczna droga do ikigai

W przeciwieństwie do powyższego podejścia, podejście pragmatyczne opiera się na bardziej realistycznym zestawie stwierdzeń. Podejście to koncentruje się na identyfikacji możliwych do podjęcia kroków w kierunku osiągnięcia satysfakcjonującego życia, czyli na wyznaczaniu celów, planowaniu działań i wymiernych rezultatach.

Istnieje kilka pragmatycznych sposobów na odkrycie swojej pasji w życiu. Oto kilka sugestii:

Odkryj swoje zainteresowania: Poświęć trochę czasu na identyfikację działań lub tematów, które rzeczywiście wzbudzają twoje zainteresowanie. Daj szansę nowym hobby lub kursom, które zawsze chciałeś spróbować, ale nigdy nie miałeś do tego okazji.

Zastanów się nad swoimi doświadczeniami z przeszłości: Zastanów się nad doświadczeniami lub osiągnięciami, które w przeszłości dały ci poczucie satysfakcji i spełnienia. Pomyśl, co sprawiło, że doświadczenia te są dla ciebie ważne i czy pojawiają się w nich jakieś wspólne tematy.

Rozważ swoje mocne strony: Określ swoje mocne strony i talenty, ponieważ często mogą one być związane z twoimi pasjami. Pomyśl o umiejętnościach, które posiadasz i o tym, co przychodzi ci naturalnie.

Szukaj inspiracji: Poszukaj inspiracji u innych. Czytaj książki lub oglądaj filmy dokumentalne o ludziach, którzy z powodzeniem realizują swoje pasje. Bierz udział w wydarzeniach lub prelekcjach związanych z twoimi zainteresowaniami.

Eksperymentuj: Wypróbuj różne rzeczy i nie bój się porażki. Zmiana kierunku i spróbowanie czegoś nowego, jeśli jakieś zajęcie nie okaże się twoją pasją, są zupełnie w porządku.

Pamiętaj, że znalezienie swojej pasji to podróż, która wymaga czasu i wysiłku. Dzięki otwartości i chęci badania, możesz odkryć, co naprawdę cię napędza i prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia.

Ikigai: Japoński sekret na długie i szczęśliwe życie

W swojej książce „Ikigai: Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia” autorzy, Héctor García i Francesc Miralles, przedstawiają kompleksowy przewodnik po odkrywaniu i dążeniu do własnego ikigai, czyli sensu życia.

Książka opiera się na rozległych badaniach i wywiadach z japońskimi stulatkami i oferuje cenny wgląd w sekrety długiego i szczęśliwego życia.

Autorzy podkreślają kilka kluczowych wniosków, które mogą pomóc czytelnikom w odnalezieniu ich ikigai, w tym znaczenie posiadania Moai, grupy przyjaciół lub sieci wsparcia społecznego, utrzymywania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, kultywowania postawy zapobiegającej starzeniu się, przeżywania flow oraz przestrzegania dziesięciu zasad ikigai.

W jasny, zwięzły i wciągający sposób autorzy przedstawiają praktyczne ćwiczenia i sugestie, które pomogą czytelnikom zidentyfikować i realizować ich ikigai.

Mała Księga Ikigai: Sekretna japońska droga do szczęśliwego i długiego życia

Inną dobrą lekturą, która jest wierna koncepcji prowadzenia celowego i sensownego życia, o dziwo o podobnym tytule, jest „Mała księga Ikigai: Sekretna japońska droga do szczęśliwego i długiego życia” autorstwa Kena Mogi, neurobiologa, starszego badacza w Sony Computer Science Laboratories i profesora wizytującego w Tokyo Institute of Technology.

W tej książce Ken Mogi przedstawia 5 różnych filarów (jak sam mówi, w przypadkowej kolejności) do znalezienia swojego ikigai:

 • Zaczynanie od małych rzeczy → skupienie się na szczegółach
 • Uwolnienie siebie → akceptacja tego, kim jesteś
 • Harmonia i równowaga → poleganie na innych
 • Radość z małych rzeczy → docenianie przyjemności zmysłowych
 • Bycie w tu i teraz → znalezienie swojego flow

Zaczynanie od małych rzeczy → skupienie się na szczegółach

Jesteśmy zachęcani do poprawiania sposobu, w jaki się zachowujemy, małymi krokami.

Może to oznaczać budzenie się wcześniej rano lub zmianę codziennej rutyny na tyle, by znaleźć czas na to, co lubisz robić. Mogą to być również małe zmiany w tym, co robisz, aby poprawić swoje umiejętności. W końcu takie małe zmiany staną się nawykiem i doprowadzą do wsparcia twojego ikigai.

Uwolnij siebie → zaakceptuj to, kim jesteś

Kluczem do sukcesu w znalezieniu swojego ikigai jest zrozumienie, kim jesteś i co reprezentujesz.

Nie oznacza to, że twoje myśli i działania nie zmienią się z czasem. W rzeczywistości możemy się tego spodziewać. Pamiętaj tylko, że to ty akceptujesz samego siebie i pozwalasz sobie na bycie sobą, bez względu na wszystko.

Harmonia i równowaga → polegaj na innych

Im więcej się dzielimy i im bardziej się angażujemy, tym przyjemniejsze może być życie dla nas wszystkich.

Podejmij wysiłek, aby rozmawiać z osobami wokół ciebie nie o celach, które masz, ale raczej o pasjach, które masz, o małych rzeczach w życiu, o chwilach, które doceniasz, itd. Dąż do tworzenia wspólnych więzi z ludźmi w swojej społeczności.  Chłoń energię, którą ci dają i odwdzięczaj się tym samym.

Radość z małych rzeczy→ doceniaj przyjemności zmysłowe

Spróbuj docenić rzeczy, które często uznajemy w życiu za oczywiste.

Pomyśl o tym, ile umiejętności lub wysiłku wkładasz we wszystko, co robisz. Znajdź to, co sprawia, że czujesz się dobrze, gdy to robisz, a następnie skup się na tym, by robić to lepiej. Rób to wystarczająco często, podobnie jak w przypadku nawyku. Staniesz się bardziej wdzięczny za talenty, które masz oraz za ludzi i rzeczy wokół ciebie.

Bycie w tu i teraz → znalezienie swojego flow

Zwróć uwagę, jak się czujesz i zauważ swoje otoczenie.

To, co możesz oceniaj poprzez swoje zmysły i ciężko pracuj nad byciem w zgodzie z życiem. Nawet proste czynności, takie jak wzięcie głębokiego oddechu, przytrzymanie go, a następnie powolne wypuszczenie, mogą zapewnić ci właściwy nastrój. Gdy to zrobisz, wszystko stanie się jaśniejsze, a twoje kolejne kroki będą bardziej oczywiste.

Demon w pokoju

Niezależnie od tego, czy masz jasną wizję kierunku, w którym zmierzasz, dopiero zaczynasz i szukasz swoich pierwszych kroków, czy też jesteś właściwie ukierunkowany na swój cel, tak samo jak wielu innych ludzi w swojej drodze, również i ty możesz napotkać jedną z najtrudniejszych przeszkód na swojej drodze: prokrastynację.

Źródła prokrastynacji są uniwersalne. Do częstych przyczyn należą strach przed porażką, brak motywacji, perfekcjonizm i niecierpliwość. Chociaż to, co wpływa na mnie, może różnić się od tego, co wpływa na ciebie, efekt końcowy jest taki sam. Niestety, finalnie nie robimy nic, by uniknąć konfrontacji z wyzwaniami, które musimy pokonać.

Staw czoła wyzwaniom

Wyzwaniom należy stawić czoła. Musisz albo pilnie pracować, aby pokonać przeszkody i utrzymać stałe tempo, albo całkowicie się zatrzymać.

Należy jednak pamiętać o niebezpieczeństwach wynikających z bezczynności. Bezczynność może przynieść natychmiastowe, choć negatywne rezultaty, nie wymagając żadnego wysiłku. Wystarczy nie robić nic, aby uniknąć konfrontacji z wyzwaniami, które musisz pokonać.

Nie daj się jednak zwieść. Natychmiastowa ulga od stresu i niepokoju, która może towarzyszyć bezczynności, bywa złudna i ulotna. Konsekwencją krótkiej przerwy może być dłuższy okres stagnacji. Przedłużająca się prokrastynacja może prowadzić do nieustannego cyklu unikania, podważając ostatecznie nasz potencjał do osiągnięcia sukcesu i spełnienia.

Prokrastynacja jest jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych chorób, i stanowi ciężką przeszkodę w osiągnięciu sukcesu i szczęścia.

Cały czas i zasoby zainwestowane w przygotowania i planowanie pójdą na marne, jeśli finalnie niczego nie zrobisz.

Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ świadomość niebezpieczeństwa prokrastynacji może służyć jako punkt wyjścia do podjęcia proaktywnych działań w kierunku osiągnięcia swoich celów.

Podejmuj tyle kroków, ile potrzebujesz

Prokrastynacja, choć z pewnością jest częścią podróży, nie jest drogą do satysfakcjonującego i produktywnego życia. Kosztem chwilowej ulgi, którą niesie z sobą przerwa, są szkodliwe skutki długotrwałego opóźnienia w realizacji swoich pasji. Dlatego konieczne jest przezwyciężenie prokrastynacji i kontynuowanie dążenia do realizacji swojego ikigai.

Na szczęście piękno ikigai polega na możliwości rozpoczynania od nowa, w razie potrzeby wielokrotnie. Jak mówi powiedzenie: „Jeśli na początku ci się nie uda, spróbuj jeszcze raz i jeszcze raz”.

Pamiętaj, że poprzednie doświadczenia mogą służyć jako fundament dla przyszłych prób, a zaczynanie od zera nie jest przeszkodą, lecz raczej szansą na naukę i rozwój.

Podróż o długości tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

Lao Tsu

Twoje kolejne kroki

Możesz preferować jedno podejście bardziej niż drugie, lub wybrać oba naraz. Ale niezależnie od tego, który sposób wybierzesz, z pewnością jesteś w stanie znaleźć swoje własne ikigai.

Musisz być świadomy, że pewnie nie nastąpi to z dnia na dzień, jednym skokiem, raczej z czasem, z każdym krokiem, który wykonasz. Bez względu na to, czy są to małe kroki, czy też ogromne postępy, które poruszają serca i umysły całego świata, czy są to kroki tylko dla ciebie, każdego dnia zobaczysz, że twoje życie nabiera większego znaczenia.

Nie daj się jednak zwieść. Określenie swojego celu w życiu może być trudne. Wiedz, że wyzwanie jest tego warte, a poszukiwania zależą tylko od Ciebie.

Dlatego podejmij szansę. Pamiętaj, że gdy już znajdziesz swój cel w życiu, nie ma on znaczenia, jeśli nie będziesz zgodnie z nim działać. Innymi słowy, nie ma sensu marzyć o robieniu rzeczy, które chcesz robić, a potem nic z tym nie robić.

Jedynym rezultatem, jaki osiągniesz bezczynnie, będzie żal, zwłaszcza gdy niewiele powstrzymuje cię od zrobienia kroku naprzód i faktycznego realizowania swoich pasji i marzeń.

Niemniej jednak, życie ze świadomością celu jest wyborem, który wymaga świadomego działania. Możesz zdecydować się podążyć za swoją pasją i marzeniami, lub zostać w miejscu. Możesz postawić sobie taki cel, lub tego nie zrobić.

Jeżeli znajdziesz swoje ikigai, na pewno znajdziesz szczęście, który towarzyszyć ci będzie przez całe życie.

Najlepszy moment by zacząć, był wczoraj. Kolejną najlepszą chwilą jest teraz.

Jeśli więc jeszcze nie zacząłeś, wyrusz w podróż. Zacznij żyć, bądź aktywny tak długo jak możesz, dbaj o siebie fizycznie i psychicznie, bądź towarzyski, dziękuj za to co rozjaśnia twój dzień i żyj chwilą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *